พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีสิริเกศ เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดี อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีอุปการะคุณได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนของเด็ก โอกาสนี้ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษา มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนเรียนดี จำนวน 84 ราย
การดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยมี นายภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2