ประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องการท่องเที่ยวและเมืองกีฬา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องการท่องเที่ยวและเมืองกีฬา เพื่อติดตามและหารือแนวทางการดำเนินงานโดยมีประเด็นสำคัญประกอบด้วย
1. การพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด) วัดป่าบ้านหนองดวน (วัดสองล้านขวด) และการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอขุนหาญ
2. การจัดทำมาตรฐานการให้บริการด้านที่พัก ร้านอาหาร (Sisaket Sure) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองนักท่องเที่ยวและนักกีฬา
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2565
4. การเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5-25 มีนาคม 2565 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะทำงานฯ สมาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2