พิธีเปลี่ยนผ้าครององค์สมเด็จพุทธชยันตีศรีศากยมุนี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปลี่ยนผ้าครององค์สมเด็จพุทธชยันตีศรีศากยมุนี โดยพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.อัคคมหาบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 15 ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2