ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง ติดตาม และตรวจสอบการขอใช้นวัตกรรมและผลงานวิจัยจากหอมแดงศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง ติดตาม และตรวจสอบการขอใช้นวัตกรรมและผลงานวิจัยจากหอมแดงศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565
โดยบริษัท แทนไบโอเคมีคอล จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้นวัตกรรมและผลงานวิจัยจากหอมแดงศรีสะเกษ เพื่อขยายผลการนำนวัตกรรมและงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร ประกอบด้วย
– สูตรตำรับเครื่องสำอาง (ครีมบำรุงผิว เจลแต้มสิว โฟมล้างหน้า)
– สูตรตำรับน้ำมันหอมแดง สติ๊กเกอร์ (แผ่นแปะ)
โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน หน.สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนภาคประชาสังคม/เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2