ประชุมติดตามการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24

วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24
การประชุมติดตามการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดังกล่าว ได้นำเสนอปัญหาและวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดย สนง.ปภ.จ.ศก. , สสส.จังหวัด , ศปภ.อำเภอประกอบด้วย อำเภอกันทรลักษ์ ขุขันธ์ ขุนหาญ ไพรบึงและอำเภอเบญจลักษ์ ตลอดจนการกำหนดแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โดยมีผู้แทนนายอำเภอไพรบึง ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หัวหน้าส่วนอำนวยการ Node Flagship สสส.จังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนขนส่งจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 และที่ 2 ปลัดอำเภอที่เกี่ยวข้องเครือข่าย ศปถ.อำเภอตามแนวทางหลวงหมายเลข 24 ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาศรีสะเกษ ผู้บริหารเทศบาลตำบลสำโรงพลันและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่ว ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2