งานเสวนาวิชาการ “หนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่ 2” (Thai Textiles Trendbook Autumn/Winter 2022-2023)

วันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานงานเสวนาวิชาการ “หนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่ 2” (Thai Textiles Trendbook Autumn/Winter 2022-2023) และทรงทอดพระเนตรการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ผลิตภัณฑ์จากโครงการศิลปาชีพ และงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดศรีสะเกษ ได้นำกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพการพัฒนาได้ เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เครื่องแต่งกาย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมวัยรุ่น Thai Yong Silk ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมน้อยยกดอก ลายสามัคคีศรีลำดวน จัดแสดงในประเภท กลุ่มส่งการบ้าน
2) กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวช้าง ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ จัดแสดงในประเภท กลุ่มเยาวชน
3) กลุ่มทอผ้าบ้านเอือด ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ แสดงในประเภท กลุ่มที่ไม่เคยเข้าเฝ้าการรับเสด็จฯ
4) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ ผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นไหมลายโบราณ จัดแสดงในประเภท กลุ่มส่งการบ้าน
5) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยนาเจริญ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมยกดอกย้อมสีธรรมชาติ จัดแสดงในประเภท กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการพรีเมี่ยม OTOP
โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ เฝ้ารับเสด็จ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2