เปิดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษ สู่ประชาคมอาเชียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7”

วันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 17.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะฯ ในโอกาสเปิดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษ สู่ประชาคมอาเชียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7”
การจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักในคุณค่าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม 4 เผ่าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตลอดจนสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง ซึ่งดำเนินการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว ผลจากการจัดงานในปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการนำทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่มาพัฒนาต่อยอด สร้างสรรค์ ให้เกิดการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยมีการขยายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจัดงานระดับอำเภอ ในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ สร้างงาน สร้างรายได้ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดศรีสะเกษ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างยิ่ง โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด คลังจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด แรงงานจังหวัด ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ผอ.สนง.ธกส.จังหวัด ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร ผู้สื่อข่าว และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม (ถนนคนเดินมารี-หนองแคน) อ.เมือง จ.ศรีสะเเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2