พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ “หัตถวิถี มณีวิภา”

วันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.39 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ “หัตถวิถี มณีวิภา” ซึ่งจัดตั้งโดย นายแพทย์อดุลย์ โบจรัส ผอ.รพ.กันทรารมย์ และคุณมลวิภา โบจรัส ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทรลักษ์ ศูนย์การเรียนรู้ “หัตถวิถี มณีวิภา” จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชน บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนจำหน่ายสินค้า OTOP ผลผลิตทางการเกษตร และเป็นศูนย์ประสานงานสภาวัฒนธรรมอำเภออีกด้วย
โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายอำเภอกันทรารมย์ ผกก.สภ.กันทรารมย์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ผู้แทนนายอำเภอกันทรลักษ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร ผู้สื่อข่าว และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด ณ บ้านหัตถวิถีมณีวิภา ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2