เปิด “INEC ชุมชนสัมพันธ์วัฒนธรรมวัดป่าพิมลมังคลาราม”

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด “INEC ชุมชนสัมพันธ์วัฒนธรรมวัดป่าพิมลมังคลาราม” โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรม “INEC ปลูกต้นลำดวน” จำนวน 9 ต้น
2. กิจกรรมเยี่ยมชมชุมชนบ้านโนนแดง และเปิดถนน “INEC เส้นทางวัฒนธรรมบ้านสองโนน” และชมทรัพยากรน้ำที่ชลประทานแก้มลิง แหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ของชุมชน
3. กิจกรรมเยี่ยมชมชุมชนบ้านโนนม่วง และเปิดถนน “INEC เส้นทางสายวัฒนธรรมบ้านสองโนน”
4. กิจกรรม “INEC เสวนาพาแลงปฏิญญาร่วมใจพัฒนา 3 ตำบล” โดยได้แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาชุมชนร่วมกับวัด
โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน สหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม มี ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สวท.จังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยว
ศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย ผู้แทนฝ่ายทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรเอกชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดป่าพิมลมังคลาราม บ้านโนนแดง-บ้านโนนม่วง ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2