ประชุมการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. แผนการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม
2. การพัฒนาเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน์ การประดับตกแต่ง และการบริหารจัดการขยะ
3. ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ร้านจำหน่ายของฝาก
4. การรักษาความปลอดภัย และการจราจร
5. กิจกรรมเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ และพิธีบวงสรวง
6. การติดตามความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรคของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสถานีรถไฟศรีสะเกษ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน YEC และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2