ประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS)

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS)
โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงร่วมในการประชุมฯ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
2. การติดตามรายงานความคืบหน้าการเชื่อมโยงข้อมูลระบบการตัดคะแนนและการชะลอการออกป้ายภาษี
3. การติดตามการรายงานกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนน และแก้ไขบริเวณจุดเกิดเหตุ
4. การแจ้งประเด็นการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามให้เป็นวาระสำคัญในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
5. แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการประชุม ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ(หลังเก่า)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2