ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “TO BE NUMBER ONE”

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “TO BE NUMBER ONE” โดยมี พ.อ. วัชรพล คันธา รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ฝ่ายทหาร) ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด นายอำเภอโนนคูณ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ทีมวิทยากร หัวหน้าผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ ศาลาวัดบ้านบก ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2