พิธีเปิดโครงการ 20 วัน 20 หมื่นโดส “เข็ม 3 แล้วเบาะ”

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 20 วัน 20 หมื่นโดส “เข็ม 3 แล้วเบาะ” โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีสะเกษ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2. เพื่อลดการเจ็บป่วยที่มีอาการรุนแรงลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
3. เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรทุกพื้นที่ จำนวน 22 อำเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ
4. เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์” ครั้งที่ 47 ในระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่งกำหนดดำเนินการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ หรือ โรงพยาบาลทั้ง 22 อำเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในกิจกรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2