การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ  ด้านการปกป้องสถาบันหลักของชาติ “ศรีสะเกษน้อมใจภักดิ์  รักษ์สถาบัน” จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 24  มกราคม  2565   เวลา 08.00 น. อำเภอเมืองศรีสะเกษ ยืนเข้าแถวเคารพธงชาติ นำโดยนายจิรศักดิ์ ศรีอร่าม เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัด

ภาพข่าว : ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2