ผอ.จอส.พระราชทานอำเภอภูสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างร่วมกันปฏิบัติภารกิจจิตอาสาพัฒนา และเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ “ศรีสะเกษน้อม่ใจภักดิ์ รักษ์สภาบัน”

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอภูสิงห์ ผอ.จอส.พระราชทานอำเภอภูสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตามอญ ปลัดอำเภอภูสิงห์ ลูกจ้างสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอภูสิงห์ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอภูสิงห์ และจิตอาสาอำเภอภูสิงห์ ร่วมกันปฏิบัติภารกิจจิตอาสาพัฒนา และเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ “ศรีสะเกษน้อม่ใจภักดิ์ รักษ์สภาบัน” ร่วมกันทำความสะอาดกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำลำน้ำห้วยสำราญ ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน และดำเนินการอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภาพข่าว : ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2