การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ด้านการปกป้องสถาบันหลักของชาติ “ศรีสะเกษน้อมใจภักดิ์ รักษ์สถาบัน” จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดได้ออกบริการ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี
งบประมาณ 2565 และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายวัฒนา พุฒิชาติ) เปิดพิธีปกป้องสถาบันหลักของชาติ “น้อมใจภักดิ์
รักษ์สถาบัน” ในวันที่ 20 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ได้ร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 1.000 คน

ภาพข่าว : ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2