ประชุม และเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ (Sisaket Water Operation Center : SWOC)

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม และเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ (Sisaket Water Operation Center : SWOC)
ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 1+10(Agenda Sisaket) ในประเด็นวาระการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์น้ำอัจฉริยะ ให้เป็นไปตามการรองรับแผนงานโครงการโดยมีการจัดลำดับความสำคัญ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ พร้อมทั้งระบบติดตามสถานการณ์น้ำภาพรวมของจังหวัดศรีสะเกษ การจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำสำหรับเผชิญเหตุ และการบริหารจัดการเหตุในภาวะวิกฤตได้ พร้อมนำระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บน้ำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รอง ผอ.รมน.จ.ศก.(ท) ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 3 ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการขับเคลื่อนวาระการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2