ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งค ครั้งที่ 47

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งค ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ณ จังหวัดศรีสะเกษ มีวาระพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อม ดังนี้
1. การกำหนดการแข่งขัน
2. สนามการจัดการแข่งขัน และที่พัก
3. มาตรการด้านสาธารณสุข
4. -ร่าง- คำสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
เพื่อให้จังหวัดศรีสะเกษมีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัยและอำนวยความสะดวก และพร้อมรับรองนักกีฬาและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผอ.สนง.กกท.จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.กกท.จังหวัดชัยภูมิ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเอกชน ผู้แทนสมาคมกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2