ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ สถานการณ์การแพร่ระบาดพบผู้ติดเชื้อสายพันธ์โอมิครอน ตั้งแต่วันที่ 1-25 ม.ค 65 ครอบคลุมทุกตำบล จำนวน 583 ราย วันนี้(25 ม.ค. 65) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47 ราย โดยครัสเตอร์หลักพบที่ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลขนุน พบผู้ติดเชื้อ 22 ราย ขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาตัวทั้งหมด 242 คน ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง 2 คน กลุ่มสีเขียว 240 คน พักรักษาที่ รพ.กันทรลักษ์ 60 ราย CI 171 ราย HI 11 ราย และมีผู้ป่วยรับใหม่วันนี้อีก 47 ราย การเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่เสี่ยง ได้กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ร่วมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด อย่าให้มีการรวมกลุ่มหรือจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ พร้อมประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2