ติดตามการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และร่มรื่นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการและให้บริการสำหรับประชาชนผู้มาออกกำลังกาย อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ในระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่งในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น แขวงทางหลวง สถานีรถไฟ เทศบาลเมือง ศูนย์ดำรงธรรม รวมทั้งประชาชนผู้มาออกกำลังกายหน้าศาลากลาง เป็นต้น

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2