ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
– ติดตามความคืบหน้า การติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ฯ ตามนโยบาย Smart Smarty City และโครงการ 1 อำเภอ 1 เซฟตี้โซน เพื่อเฝ้าระวังการก่อเหตุอาชญากรรม
– การรายงานสถานการณ์ด้านอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
– ติดตามผลการให้บริการประชาชน งานกองทุนยุติธรรม,งานช่วยเหลือทางการเงิน(สชง.) ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
– ติดตามผลการดำเนินงานการยกระดับการช่วยเหลือเหยื่อหรือผู้เสียหายแบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิด “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”
– การติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้ภารกิจศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (Jsoc)
– การพิจารณาเสนอโครงการเพื่อผลักดันการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดยมี ผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด อัยการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท) ยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2