ลงพื้นที่ติดตามราคาจำหน่ายสุกรชำแหละ ไก่ชำแหละ และสินค้าอุปโภค บริโภค

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 07.30 และ 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามราคาจำหน่ายสุกรชำแหละ ไก่ชำแหละ และสินค้าอุปโภค บริโภค ดังนี้
1. ตรวจเยี่ยมแผงตลาดสดเทศบาล 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาศรีสะเกษ และห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาศรีสะเกษ เพื่อติดตามและสอบถามราคาสุกรและไก่ ซึ่งผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้าเป็นไปตามกลไกตลาด มิได้มีราคาสูงกว่าปกติ โดยได้มีการตรึงราคาในส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ เพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ให้คงเดิม
2. ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายสุกรชำแหละตามโครงการ “พาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน” เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด กิโลกรัมละ 150 บาท ดำเนินการระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2565 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีจุดจำหน่ายทั้งหมด 7 จุด
3. ตรวจสอบการกักตุนเนื้อสุกรชำแหละในห้างสรรพสินค้าและสถานประกอบการห้องเย็นภายในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เพื่อป้องกันการกักตุนซากสุกร ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สุกรมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้น และเป็นแนวทางป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) รวมถึงตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์ซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2597 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ห้องเย็นคุณใหม่อาหารไทยฮาลาล ห้องเย็นบุญสมหวังโฟรเซ่นฟูดส์โปรดัก ห้องเย็นแม็คโครสาขาศรีสะเกษ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาศรีสะเกษ และห้องเย็นบุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ไม่พบการกักตุนเนื้อหมู
4. ประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนมารับการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ รก.นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ณ ตลาดสดเทศบาล 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาศรีสะเกษ และห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2