ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ผอ.รมน.จ.ว.ศก.) พร้อมด้วย พ.อ.วัชรพล คันธา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ฝ่ายทหาร) และ พ.ต.อ.หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่ 1/2565
โดย พล.ท.สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย
– สถานการณ์ทั่วไปในมิติด้านความมั่นคงในพื้นที่ และภารกิจการจัดบทบาทหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2
– บทบาทหน้าที่ ศปม.กอ.รมน.ภาค 2
– การแก้ไขปัญหายาเสพติด
– การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
– การดำเนินงานของจิตอาสา
– การนำเสนอโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2