พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างประจำปี 2564

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและพระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างประจำปี 2564 จำนวน 22 ราย ณ พระวิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2