ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดศรีสะเกษ (ก.ช.ภ.จ.ศก) ครั้ง 1/2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดศรีสะเกษ (ก.ช.ภ.จ.ศก) ครั้ง 1/2565 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลับอำเภอที่เกี่ยวข้องการประชุมมีประเด็นสำคัญในการพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโรคระบาดสัตว์ (โรคคลัมปี สกิน) 2564 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มเติม
2. พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย อุทกภัย ปี 2564 ด้านพืช ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มเติม
โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนผอ. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัด เจ้าหน้าที่และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2