ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 จำนวน 55 ประเภทกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 จำนวน 21 ประเภทกีฬา ใช้สนามกีฬาจัดการแข่งขันภายในจังหวัด จำนวน 46 แห่ง ภายนอกจังหวัด 2 แห่ง
จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นมิติใหม่ของการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ ดังนี้
– แบ่งจำนวนวันในการแข่งขันเป็น 3 ห้วง จัดสรรผู้ร่วมแข่งขันเพื่อป้องกันการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก
– จัดทำคู่มือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการฯของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน
– กำหนดให้สถานที่พัก และ ร้านอาหาร ดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยว
– การเตรียมความพร้อมด้านการแข่งขันกีฬาตั้งแต่การคัดตัวนักกีฬาในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมกับ 8 จังหวัด
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด คณาจารย์โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คณะทำงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจติดตาม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2