พิธีเปิดการอบรมการจัดการชุมชนท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม (การอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) รุ่นที่ 1

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดการชุมชนท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม (การอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการชุมชนรวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2