ประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษประเด็นวาระท่องเที่ยวและเมืองกีฬา(Sports City)

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษประเด็นวาระท่องเที่ยวและเมืองกีฬา(Sports City) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน หารือแนวทางปฏิบัติ และพิจารณาในประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย
1. รายงานสถิติการท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ
2. ปฏิทินท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ.2565
3. รายงานความก้าวหน้าผลดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมกีฬาในจังหวัดศรีสะเกษ
4. พิจารณาการจัดทำมาตรฐานการให้บริการด้านที่พัก ร้านอาหาร และร้านของฝากที่ระลึกเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
5. การเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม
2565 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองอธิการบดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ผู้บริหารองค์กรเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนพรัตน์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2