พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติ และทรงสถาปนาความมั่นคงเข้มแข็งของราชอาณาจักร
พระวีรกรรมการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เกิดขึ้นเมื่อแรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม 2135 ซึ่งได้รับยกย่องว่ามีพระเกียรติยศอย่างสูดสุดจากการได้รับชัยชนะเหนือข้าศึก เป็นภาพลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติ ให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึง จึงกำหนดให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปีเป็น “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” การดำเนินพิธีการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2029(COVID-19)โดยเคร่งครัด
โดยมี ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้บริหารสถาบันการศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารภาคเอกชน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาคม ชมรม มูลนิธิ จิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ มาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2