ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย
1. รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
2. มาตรการควบคุมพื้นที่ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดศรีสะเกษ (ฉบับที่ 58)
3. พิจารณาการปรับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4. พิจารณาการเตรียมความพร้อมของสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันที่ประสงค์จะปรับรูปแบบของสถานที่ เพื่อการให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
5. พิจารณาแนวทางการจัดการผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19
6. พิจารณาแนวทางการตรวจและการรับการรักษาผู้ป่วยโควิด จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2