พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2376 เป็นวันสำคัญซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปรากฎเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าชนชาวไทยมีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล จึงกำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็น “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” การดำเนินพิธีการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยเคร่งครัด มีพระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธี และข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้บริหารสถาบันการศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารภาคเอกชน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาคม ชมรม มูลนิธิ และพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2