ประชุมชี้แจง 9 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2564/2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมชี้แจง 9 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2564/2565 และสรุปความก้าวหน้าการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ผู้แทนผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พลังงานจังหวัด ผู้แทนผอ. สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2