ประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และ การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ประกอบด้วย
1. ฝ่ายพัฒนาเมือง และรักษาความสะอาด
2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
3. ฝ่ายพิธีเปิด-ปิดการแสดง
4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขัน
5. ฝ่ายขนส่งและยานพาหนะ
การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต 1 / นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.กกท.จังหวัดศรีสะเกษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสุริยวรมัน ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2