เยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข็มที่ 1,2 และเข็มกระตุ้น และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (4 สายพันธุ์) แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ
โดย โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้กำหนดจุดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนไว้ทั้งหมด 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลศรีสะเกษ , หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ และ ศูนย์บริการสุขภาพเมืองศรีสะเกษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ทุกวันในเวลาราชการ
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องประชาชน ร่วมให้กำลังใจ ณ หอประชุมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2