พิธีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ทีมที่เข้าร่วมการประกวดในกิจกรรมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ในหัวข้อ “คนศรีสะเกษยุคใหม่ ไม่โกง โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น”

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ทีมที่เข้าร่วมการประกวดในกิจกรรมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ในหัวข้อ “คนศรีสะเกษยุคใหม่ ไม่โกง โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น” ในโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ภาคราชการ ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564 จำนวน 2 ทีม ดังนี้
1. ทีมว่างแค่เสาร์อาทิตย์ “ชื่อผลงาน สวมสิทธิ์” โดย นักเรียนโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อำเภอยางชุมน้อย
2. ทีมหลงป่า “ชื่อผลงาน ทุจริตคอร์รัปชั่น = ทำลายสังคมและประเทศชาติ” โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
โดยมี ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธี ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2