ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม 2565

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
ในโอกาสนี้ได้มอบเหรียญที่ระลึกและใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้บริจาคโลหิตครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข อสม. บุคลากรทางการแพทย์ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ท้องที่อีกด้วย
การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน สาธารณสุขอำเภอพยุห์ ผู้แทน ผอ.โรงพยาบาลพยุห์ ปลัดอำเภอ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2