ร่วมรายการ “รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ)

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 18.00-19.00 น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดถึงแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 MHz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดยนางสาวพรนภา ชาชุมพร ผอ.สวท.ศรีสะเกษ และดำเนินรายการ โดยมี นายทองจันทร์ ศรีสุธรรมและนพ.เสกสรรค์ จวงจันทร์ รอง นพ.สสจ.ศรีสะเกษ ร่วมรายการ
ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้มี ดังนี้
1. ศบค.ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เริ่มวันที่ 9 มกราคม 2565 จังหวัดศรีสะเกษปรับระดับเป็นพื้นที่ควบคุมมี69จังหวัด
2. มาตรการเกี่ยวกับสถานบริการตามคำสั่งจังหวัดเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19
3. รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
– ทั่วโลก
– ประเทศไทย
– จังหวัดศรีสะเกษ

  1. การป้องกันการติดเชื้อโควิด19 แบบครอบจักรวาล Universal Prevention for COVID -19
  2. การเตรียมความพร้อมการแพร่ระบาดโควิด-19 การระบาดระลอกที่ 5
  3. สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดศรีสะเกษ
    ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
    ทั้งนี้ สามารถติดตามรับฟังรายละเอียดย้อนหลังทั้งหมดของรายการดังกล่าวได้ที่ Facebook เพจ สวท.ศรีสะเกษ https://www.facebook.com/RadiosisaketFM100.25MHz/videos/611270173271150/
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2