ลงพื้นตรวจเข้มการกระทำผิดอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 21.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นตรวจเข้มการกระทำผิดอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ในการปฏิบัติการได้นำกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจและสาธารณสุข เข้าตรวจ ร้าน Keep Factory (คีพ แฟคตอรี่) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พบการกระทำความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน โควิด-19 โดยมีการจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน จึงได้รวบรวม พยามหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมายต่อไป

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2