การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนฯตามที่ส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษและโรงพยาบาลศรีสะเกษ และพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ในส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ รอบการประเมิน 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564
โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2