การประกวดธิดาสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565

วันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดธิดาสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565 ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ อาทิ ศึกษาธิการจังหวัดฯ ผู้อำนวยการคนแรกโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และประธานหอการค้าจังหวัด ฯลฯ เป็นกรรมการพิจารณาความสวยงามของรูปหน้า รูปร่าง บุคลิกภาพ การแต่งกาย และปฏิภาณไหวพริบ ของสาวงามผู้เข้าประกวด ทั้งหมด 23 คน
ในการประกวดนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ และนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดศรีสะเกษ ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่สาวงามผู้ชนะ ดังนี้


• รางวัลธิดาสี่เผ่าไทย ประจำปี 2565 ได้รับมงกุฎ พร้อมสายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 11 นางสาวประกายกาญจน์ จันทะวัง โรงแรมคุ้มล้านนาทส่งเข้าประกวด
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับมอบสายสะพาย ได้รับถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 3 นางสาวณิชาภัทร กิ่งแก้ว อำเภออุทุมพรพิสัยส่งเข้าประกวด
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับมอบสายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล จำนวน 6,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 4 นางสาวกิติยา ผลเจริญ อำเภอศรีรัตนะส่งเข้าประกวด
• รางวัลขวัญใจสี่เผ่าไทย ประจำปี 2565 ได้รับสายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 13 นางสาวตรีญาณี แดงงาม อำเภอบึงบูรณ์ ส่งเข้าประกวด


โดยมีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต และนายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมรับชมการประกวด และให้กำลังใจเหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดธิดาสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2