ตรวจเยี่ยมการเดินทางของพี่น้องประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกคัดกรอง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ / รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการเดินทางของพี่น้องประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกคัดกรอง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ดังนี้

  1. ตรวจเยี่ยมพบปะสอบถามและมอบสิ่งของให้แก่พี่น้องประชาชนที่ใช้บริการโดยสารขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษร่วมดังกล่าว
    ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ
  2. ตรวจเยี่ยมพบปะสอบถามและมอบสิ่งของให้แก่พี่น้องประชาชนที่ใช้บริการโดยสารรถไฟพร้อมกับตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายสถานีรถไฟศรีสะเกษ ร่วมดังกล่าว ณ สถานีรถไฟศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2