เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำร้านธารากาชาด

วันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำร้านธารากาชาด ในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษและผู้มาเยี่ยมเยือน และร่วมกิจกรรมภายในร้านธารากาชาด ในห้วงเวลาดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ เหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการจังหวัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด ร่วมกับ ที่ทำการปกครองอำเภอ ส่วนราชการอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองจันทร์ และอำเภอศรีรัตนะ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ณ ร้านธารากาชาด จากนั้นเยี่ยมให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ,วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และบริการตรวจ ATK แก่พี่น้องประชาชนผู้มาเที่ยวงาน โดยให้บริการต่อเนื่องจนถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอเมืองจันทร์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมให้กำลังใจ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2