ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 2565 ในพื้นที่ อำเภอกันทรลักษ์

วันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 2565 ในพื้นที่ อำเภอกันทรลักษ์ ณ จุดตรวจบริเวณป้อมตำรวจทางหลวง มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. จิตอาสาพระราชทาน และอปพร. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทาง ทั้งนี้ ได้กำชับการบังคับใช้กฎหมายการจราจรแก่ผู้เดินทาง ลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมกับการคัดกรองป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) พร้อมกันนี้ ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ จุดตรวจดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2