ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 2565
ในพื้นที่ อำเภอเบญจลักษณ์ ณ จุดตรวจบริเวณตู้ยามเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเสียว มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และอปพร. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทาง ทั้งนี้ ได้กำชับการบังคับใช้กฎหมายการจราจรแก่ผู้เดินทาง ลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมกับการคัดกรองป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) พร้อมกันนี้ ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ จุดตรวจดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2