ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

 1. รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ดังนี้
  1.1 ข้อมูลวันที่ 2 มกราคม 2565 (วันที่ 5 ของการรายงาน)
  – จังหวัดศรีสะเกษ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่
  1.2 ข้อมูลสะสม 5 วัน (29 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565)
  – เกิดอุบัติเหตุ รวม 22 ครั้ง
  – ผู้บาดเจ็บ (Admit) รวม 21 ราย (ช16 ญ5)
  – มีผู้เสียชีวิต 7 ราย (ช6 ญ1)
 2. รายงานผล ปัญหา และอุปสรรคการปฏิบัติงานตามมาตรการเน้นหนัก
  คาดสถานการณ์ระหว่างวันที่ 3-4 มกราคม 2565 เป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับ ทำให้มีปริมาณรถหนาแน่น ส่งผลให้การจราจรติดขัด และอาจเกิดอุบัติเหตุระหว่างเส้นทางกลับได้
  ดังนั้นที่ประชุมจึงได้เน้นย้ำการดำเนินตามมาตรการด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม, การลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ, การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย, การช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ, การบริหารจัดการ และสแกนจุดเสี่ยงถนนสาย 24 และ 226 รวมถึงเข้มงวดการติดตามบริเวณพื้นที่เสี่ยง/พื้นที่รอยต่อ อาทิพื้นที่อำเภอภูสิงห์ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอยางชุมน้อย เป็นต้น
 3. รายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ของวันที่ 2 มกราคม 2565 พบว่า ทุกจุดผลการตรวจติดตามฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดพร้อมดูแลและบริการประชาชน และได้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด.
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2