ตรวจเยี่ยม จุดตรวจหลัก ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน และอำเภออุทุมพรพิสัย ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 09.00- 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม จุดตรวจหลัก ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน และอำเภออุทุมพรพิสัย ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้

จุดที่ 1 ตู้ตามสายธาร อำเภอห้วยทับทัน มี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น อส. ผรส. อสม. และจิตอาสาพระราชทานปฏิบัติหน้าที่


จุดที่ 2 แยกส้มป่อย อำเภออุทุมพรพิสัย มี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นพค.53 ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อพปร. จิตอาสาพระราชทาน ปฏิบัติหน้าที่

เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการสัญจร โดยเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดบริการ/จุดคัดกรอง ในการบังคับใช้กฎหมายการจราจร แก่ผู้ที่ฝ่าฝืน และกระทำความผิด อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)
ในการนี้ ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2