ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โซนที่ 4

วันที่ 2 มกราคม 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โซนที่ 4 ประกอบด้วย ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดฯ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ฯ ผู้แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาฯ ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานฯ ผู้แทน ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างฯ ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ และจนท.สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินตามมาตรการป้องกันฯ โชนที่รับผิดชอบเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยเน้นย้ำให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด และการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ด้วย ATK ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 รวมถึงการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ เพื่อลดและป้องกันพฤติกรรมดื่มแล้วขับ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดทุกคนที่เสียสละวันหยุดพักผ่อนมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 4 จุดตรวจหลักสำคัญ ดังนี้
• เวลา 09.30 น. บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. (แยกปรางค์กู่) อำเภอปรางค์กู่ โดยมีจ่าเอกสมควร สิงห์คำ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอปรางค์กู่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุด รับการตรวจเยี่ยมและรายงานสถานการณ์
• เวลา 10.15 น. บริเวณตู้ยามสายธาร (ทางแยกเข้าโรงพยาบาลฯ) อำเภอห้วยทับทัน โดยมีนายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอห้วยทับทัน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุด รับการตรวจเยี่ยมและรายงานสถานการณ์เบื้องต้น
• เวลา 10.45 บริเวณแยกส้มป่อย (แยกส้มป่อย) อำเภออุทุมพรพิสัย โดยมี พ.ต.อ.สวัสดิ์ ศรีเกษม ผกก.สภ.อุทุมพรพิสัย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุด รับการตรวจเยี่ยม และรายงานสถานการณ์เบื้องต้น
• เวลา 11.15 แยกบ้านกะต่ำ (ม.รามคำแหง – บ้านกระต่ำ) อำเภออุทุมพรพิสัย โดยมีนายมนัสพล ไชยโยธา ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุด รับการตรวจเยี่ยม และรายงานสถานการณ์เบื้องต้น.

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2