ตรวจเยี่ยม จุดตรวจหลัก/จุดบริการรอง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม จุดตรวจหลัก/จุดบริการรอง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 รวมทั้งจุดบริการประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้

จุดที่ 1 สามแยกบ้านหนองคู มี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. และอพปร. ปฏิบัติหน้าที่
จุดที่ 2 หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ มี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพยุห์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิก อส. อพปร. ปฏิบัติหน้าที่
จุดที่ 3 ตู้ยามตลาดสดเทศบาลตําบลศรีรัตนะ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน สมาชิก อส. อพปร. ปฏิบัติหน้าที่
จุดที่ 4 หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มี ตำรวจภูธร ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224 จิตอาสาพระราชทาน สมาชิก อส. ปฏิบัติหน้าที่


เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการสัญจร โดยเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดบริการ ในการบังคับใช้กฎหมายการจราจร แก่ผู้ที่ฝ่าฝืน และกระทำความผิด อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ในการนี้ ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดคัดกรอง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2