ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำร้านธารากาชาดและร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี

วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำร้านธารากาชาดและร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมมอบรางวัลดังกล่าวด้วย ต่อจากนั้นได้ร่วมรับชมการแสดงโขนขุขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลอำเภอขุขันธ์ โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รับผิดชอบอยู่เวรประจำกองอำนวยการและเวทีกลางในวันนี้ในงานเทศกาลปีใหม่ร่วมรับชมด้วย การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ เวทีกลางงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษประจำปี 2565

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2