ตรวจเยี่ยมการออกร้านธารากาชาด มอบรางวัลให้ผู้โชคดี และอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยของภายในงานการแสดงฯ

วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด รับผิดชอบอยู่เวรประจำกองอำนวยการและเวทีกลางงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย ประจำปี 2565 ตรวจเยี่ยมการออกร้านธารากาชาด มอบรางวัลให้ผู้โชคดี และอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยของภายในงานการแสดงฯ ตลอดจนให้กำลังใจผู้ประกอบการที่มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน รวมถึงผู้มาเที่ยวมาชมงานฯ
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมรับชมการแสดงวงลูกทุ่ง/โปงลาง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และโขนขุขันธ์ โดยโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ การจัดงานได้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด.

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2